Praktiskt


Valldaturen kostar 580:-, inklusive alla smakprov! Turen är ca 24 km, så själva sträckan kunde alltså cyklas på en timme, om än i ganska hlgt tempo. Valldaturen är ju så mycket mer än cykling, och de flesta ger sig god tid och låter det ta snarare fem eller sex timmar.


Som deltagare möter du upp på Kungsbacka torg, vid din startid. Där får du infomaterial, hjälp ett hitta kartan i din mobil och en stämpel så vi känner igen dig vid stoppen!

Vi håller sex olika starter från Kungsbacka Torg, var 20 minut 09:00, 09:20, 09:40, 10:00, 10:20 och 10:40. Varje start begränsas till 20 cyklister. Ni väljer själva hur mycket ni vill hålla ihop, och det brukar naturligt utvecklas till att var och en finer sitt eget tempo. De uppdelade starterna hjälper oss att lättare undvika trängsel på stoppen, vilket ju är bra av många anledningar.


Be gärna dina medcyklister och de som är på stoppen om hjälp vid eventuell punktering eller andra praktiska problem. Hjälp också gärna varandra att hitta om det skulle bli svårt. Du kan också alltid kontakta arragörerna (Konrad - 0700 06 24 88, Tina - 0731 82 98 84).


Om du skulle