Vallda Hembygdsgille

”För inte så länge sedan var Vallda faktiskt Hallands största by, med 26 stamfastigheter.


Under 1840-talets laga skifte förändrades det helt, då hälften av alla gårdar fick flyttas till utmarkerna. Tex låg det som nu är Lindholmen Gård, tidigare här uppe. Man plockade ner husen stock för stock och satte sedan upp dem igen. Det fanns ju ingen skog i Vallda, så det gällde att ta vara på byggmaterialet.”

År 1925 köpte Pers föräldrar ett fiskartorp i Nälleviken, Rösena – uppkallat efter de omgivande bronsrösena. Familjen bodde i Tuve på Hisingen, men tillbringade somrarna i Vallda.


Till en midsommardans i Lerkil faller Per för den lokala skönheten Gerd. Ett och ett halvt år senare gifte de sig, och levde sedan tillsammans i 62 år, tills Gerd nyligen gick bort.

När paret flyttade till Vallda 1972 så engagerar de sig i Vallda Hembygdsgille, där Per senare kommer vara ordförande i 25 år, 1984 till 2009. Han beskriver det som en mycket givande och trevlig verksamhet, med sockenvandringar och traditionellt firande av valborg och midsommar.


Per var också med i den studiecirkel som under sex år arbetar fram sockenboken ”Vallda – kulturbygd med gåtfullt förflutet” (2002). Boken är på över 500 sidor, med många fotografier och finns att köpa från Nordhallands Hembygdsförenings museum i Kungsbacka.

”Vi har nog alla ett behov av att känna gemenskap med tidigare generationer. När man kommer upp lite i ålder börjar man titta i backspegeln och funderar på hur det egentligen var med tidigare generationer och deras liv.


Det känns viktigt att bibehålla traditionerna, och kanske så ett frö av förbindelse mellan generationerna.”

De senaste 50 åren har Vallda åter igen genomgått en större omtumlande förändring. Från att vara ren landsbygd till att idag präglas av boendeområden och ett invånarantalet som har stigit från 1.500 till 8.500.

”Det är härligt att så många fler får glädjas av den vackra naturmiljö som finns här i Vallda. Livet blir rikt i kontakt med naturen. Jag hoppas att många kommande generationer får känna tillfredsställelsen av att växa upp med närheten till naturen - inte minst nu i våren, när äppelträden blommar!”


Per berättar Valldahistoria följande tider:

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00


Det tar ca 10 minuter, och sedan är det öppet för frågor och svar.


https://www.hembygd.se/vallda

https://www.hembygd.se/nordhalland